Kredittkort til uforutsette utgifter

En kan ikke planlegge alt her i livet, og uforutsette ting oppstår. Uforutsett er ofte ensbetydende med ubeleilig «timing», for det er gjerne en utgift forbundet med det. Det kan være at vaskemaskinen ryker, og at den må repareres eller skiftes. Kanskje bufferen er brukt opp og du i dette øyeblikket ikke har råd til en slik utgift, eller du hadde andre planer med pengene. Da er det enkelt og greit å ty til et kredittkort, og betale tilbake så fort du kan.

Husk at et kredittkort er et lån

Kredittkort er et av de dyreste lånene som finnes. Det har høyere rente enn andre lån, og gjerne strengere vilkår for nedbetaling. For at et kredittkort skal være lønnsomt, bør du sørge for å innfri lånebeløpet innen fristen. Du har en måned på deg til å betale inn lånt beløp uten at rentene begynner å løpe. Det vil si at dersom du gjør et kjøp vil du ha 28 dager på deg til å betale tilbake beløpet rentefritt. Kun slik er kredittkortet lønnsomt!

  • Kredittkort er et lån
  • Betal utestående kreditt innen fristen for å unngå renter

Det er faktisk mulig å få et rentefritt kredittkort, men kun i praksis og du har en ryddig økonomi. Alle kredittkort har en høy rente, men de første 28 dagene etter et kjøp er alltid rentefrie. Dette er bra for kunden, og ikke så lønnsomt for låneutstederen. Derfor vil de alltid gi deg muligheten til å dele opp betalingen. Det er der de tjener penger på skyhøye renter. Fall ikke i denne fellen, selv om det er aldri så fristende med lavere kvote!

Kredittkort krever ryddig økonomi

Enhver som søker om et lån eller et kredittkort, må ha ryddig økonomi. En må vite at en har råd til å betale lånebeløpet tilbake innen rimelig tid. Før en anskaffer seg en slik gjeld, bør en ta en grundig kikk på privatøkonomien sin. Før budsjett og registrer alle faste utgifter. Sørg for å ha slingringsmonn, og regn ut om du kan betjene utgiftene et kredittkort kan medføre. En liten feilberegning kan få store konsekvenser i privatøkonomien, og det bør en helst unngå.

  • Kredittkort krever ryddig privatøkonomi
  • Ta en grundig kikk på privatøkonomien for å se om du kan betjene en slik utgift

Sjekk lånetilbudene som finnes

Ta aldri det første og det beste! Dette gjelder mange ting her i livet, og spesielt lån og kredittkort. Vilkårene og betingelsene kan variere mye fra låneutsteder til låneutsteder. Derfor lønner det seg å orientere seg på markedet, og sjekke hvilke tilbud som finnes. Det finnes gode sammenligningssider på nettet, som ramser opp tilbudene for deg. Her vil du få en oversikt over renten de ulike bankene tilbyr, samt generelle lånevilkår og betingelser. Ofte finner du også en lånekalkulator til fri bruk.

Lån i butikken

Hvor ofte har du ikke kikket på en vare i butikken, og med ett bli fristet til å benytte deg av butikkens finansieringsordning? Husk at det ikke er butikken selv som tilbyr deg denne løsningen, og at de ikke har noen spesiell nedbetalingsordning for deg. De er bare et mellomledd mellom deg og banken. En slik løsning er ensbetydende med en handel som ikke er spesielt godt gjennomtenkt. Du har ikke fått tenkt på om du kan forsvare en slik utgiftspost i budsjettet.

Kredittkort i banken

Når du åpner en konto i banken, det være seg sparekonto eller brukskonto, så får du ofte tilbud om kort. Debetkort er en selvfølge når du har konto i en bank, og kredittkort er et valg du får tilbud om. Også her skal du har tungen rett i munnen, for det er ikke sikkert at banken din tilbyr deg de beste vilkårene selv om du velger «full pakke» (sparekonto, brukskonto, forsikringer, kort etc.). Sannsynligheten for at du får gode vilkår er til stede, men det er slett ingen selvfølge.

Det gjelder altså å ha god peiling på hva som finnes på lånemarkedet, hvilke renter som tilbys og hvilke vilkår de ulike aktørene opererer med. Vær forberedt når du går til banken! Bankene er alltid interessert i å selge deg tilleggsprodukter. Noen av dem er gode, andre ikke så gode. Ta aldri en beslutning der og da, men ta med deg informasjonen hjem og studer den i ro og mak hjemme før du tar en avgjørelse. Det kan lønne seg i det lange løp!

Kredittkort vs. debetkort

Hva er forskjellen på kredittkort og vanlige bankkort? Det er flere forskjeller. Kredittkort og debetkort opererer henholdsvis med kreditt og debet. Mens kreditt betyr å betale for et kjøp på etterskudd, betyr debet øyeblikkelig betaling med umiddelbart trekk på kontoen. Når banken har utstedt et kredittkort til deg, så betyr det at du er en kredittverdig kunde som får fordelen av en utsettelse av betalingen. Ordet kreditt kommer fra det latinske ordet «credere», som betyr «å tro». Dette settes i sammenheng med ordet kredibilitet.

Debetkort er et vanlig bankkort, som krever at det er dekning på kontoen når du gjennomfører et kjøp. Dette fordi beløpet trekkes med en gang. Er det ikke dekning, vil betalingen avslås. Med debetkort går all betaling via BankAxept. Derfor vil du i noen butikker i utlandet ha problemer med å betale med debetkort, da de ikke bruker BankAxept. Har du Mastercard eller Visa bankkort, er disse knyttet til internasjonale betalingstjenester. Dermed vil du ikke ha problemer med å betale utenlands med disse kortene.

Unngå svindel med kredittkort

Å handle på nett blir stadig mer utbredt blant befolkningen, da utvalget av varer er omtrent ubegrenset. Til dette trengs et betalingskort, enten kreditt eller debet. Mange velger å bruke kredittkort til betaling av varer på nett. Grunnen til dette er at du da får tid til å avsløre eventuell svindel før beløpet trekkes fra bankkontoen din. Før du fullfører et kjøp på nett, bør du sørge for at det brukes en tredjeparts betalingsløsning. Ved mistanke om svindel er det viktig å melde fra til banken så raskt som mulig.

Selv om du tar forholdsregler og er forsiktig med kredittkortet ditt, betyr ikke det nødvendigvis risikofri bruk. Spesielt på utenlandsreiser bør en være på vakt, da det er vanskelig å spore opp betalinger gjort et annet sted i verden enn der du selv bor. Det aller sikreste er å ta ut kontanter og la kortet ligge igjen på hotellrommet. Husk imidlertid å sjekke tastaturet på minibanken. Tukling med tastaturet for kopiering av PIN-koden din er utbredt i enkelte land. Bruk minibanken inne i banken, der det er mulig.

Hvem kan søke om kredittkort?

I teorien kan alle myndige personer med norsk statsborgerskap og fast inntekt søke om kredittkort. Dette er imidlertid ikke alt som kreves av deg. Det kreves også at du har en ryddig økonomi, at du ikke har for mye gjeld og at du ikke har betalingsanmerkninger på deg. Sistnevnte er veldig vanskelig å bli kvitt fra «rullebladet», og kan gjøre livet vanskelig for deg i lang tid. Sørg for at du aldri får noen betalingsanmerkning, og muligheten for lån og kreditt vil bli større.

For eller imot

Mange tyr til kredittkort når behovet for raske penger melder seg, mens andre er mer skeptiske og føler en viss avsky mot ordet «kredittkort». Altfor mange har gått i «kredittfellen» og sitter nå med gjeld de ikke klarer å betjene. Dette har ført til at denne type bankkort har fått et dårlig rykte på seg, men det behøver ikke å være slik. Har du styr på kontantene dine og litt snøring på økonomi, så kan et kredittkort faktisk være en god løsning. Dette er veldig individuelt!