Kredittkort for studenter

Det finnes en lang rekke tilbydere av kredittkort på markedet. Her skal vi gå igjennom noen av dem og se litt på hvilke kredittkort som kan egne seg for studenter, når det lønner seg å handle på kreditt og hvilke feller man må være oppmerksom på. Vi skal også se på ulike alternativer for refinansiering, og hvordan du går fram for å den beste rentesatsen og de beste betingelsene. Slik kan du spare mye penger hver måned.

  • Det finnes mange tilbydere av kredittkort til studenter på markedet.

Hva innebærer bruk av kredittkort?

Å handle med kredittkort innebærer egentlig å ta opp et lite lån hver gang du bruker kortet. Du handler jo med penger som du ikke har, og du vil være skyldig et beløp til kredittkortutstederen inntil kredittkortregningen er betalt. Nå er heldigvis kredittkortgjeld i de aller fleste tilfeller rentefri en gitt periode (normalt fra 30-50 dager), men betaler du ikke kredittkortregningen ved forfall begynner kostnadene å løpe. Da påløper både renter og gebyrer.

Dersom du har god kontroll på økonomien, er disiplinert og alltid betaler kredittkortregningene ved forfall, kan du faktisk se på kredittkortgjeld som et rentefritt lån. I tillegg er det sikrere å bruke kredittkort enn bankoverføringer eller andre betalingsmåter. Dersom du blir svindlet, selger går konkurs eller nekter deg å bruke angreretten, kan du rette et krav mot utstederen av kredittkortet. Særlig ved handel på internett er denne typen ekstra sikkerhet svært fordelaktig.

Flere fordeler med å bruke kredittkort som student

I tillegg til fordelen med rentefritt lån og økt sikkerhet ved handel, er det mange kredittkort som har mange fordeler for studenter innebygget. For eksempel finnes det kredittkort som har rabatter på mange varer og tjenester, for eksempel elektronikk, møbler, bensin, matvarer og mye mer. Noen ganger gis rabatten med en gang du handler, andre ganger får du cashback eller poeng som trekkes fra kredittkortregningen. Dersom du har lite penger som student, kan slike rabatter komme godt med.

Videre er det mange kredittkort som har innebygget reiseforsikring. Dette forutsetter som regel at du betaler minst halvparten av reisekostnadene (transport og overnatting) med det aktuelle kredittkortet. Merk at en reiseforsikring som kommer med kredittkort, kun gjelder på den reisen som er betalt med kredittkortet og er ikke det samme som en helårs reiseforsikring. Sist, men ikke minst finnes det flere kredittkort som gir svært gode rabatter på bensin og drivstoff, noe som kommer godt med for bileiere.

Kostnader ved kredittkortgjeld

De økonomiske fordelene vi har nevnt forutsetter som sagt at du betaler kredittkortregningen innen forfall. Dersom du unnlater å betale kredittkortregningen blir det lagt til renter og gebyrer, og denne typen gjeld er som regel svært dyr. Det er vanlig at kredittkort har en rente på mellom 20 % og 50 %, i tillegg er nedbetalingstiden kort og det påløper innbetalingsgebyrer eller termingebyrer. Derfor er det viktig at du alltid har en plan for hvordan du skal betale kredittkortregningene.

  • Dersom du ikke betaler kredittkortgjelden innen fristen, kan de økonomiske fordelene fort viskes ut ved at vinningen går opp i spinningen. Kostnadene ved kredittkortgjeld er nemlig svært høy.
  • Det kommer termingebyrer med hver kredittkortregning, noe som gjør at den effektive renten blir svært høy.
  • Det er vanlig at kredittkort har en rentesats på mellom 20 % og 50 %

Det er ikke uvanlig at folk av ulike årsaker får problemer med å betale kredittkortregningene, og på grunn av de høye kostnadene kan selv mindre beløp vokse seg store. Dersom du skulle ende opp med flere kredittkortregninger som du strever med å betale, kan det være lurt å forsøke å samle disse til ett større lån med lavere rentesats. Dette kalles refinansiering av kredittkortgjeld. Å refinansiere betyr å erstatte ett eller flere lån med et annet lån med bedre betingelser.

Refinansiering av kredittkortgjeld

Du kan refinansiere kredittkortgjeld ved å bake gjelden inn i boliglånet ditt. Dette forutsetter selvfølgelig at du eier bolig og at du har betalt ned en del på boliglånet. Siden mange studenter ennå ikke har hatt mulighet til å kjøpe seg bolig, kan det være et alternativ å refinansiere kredittgjelden med et større forbrukslån. Forbrukslån har som regel vesentlig lavere rente, og du sparer penger på å betale kun ett gebyr i stedet for flere.

Uansett om du skal bake kredittkortgjelden inn i boliglånet eller refinansiere med et nytt forbrukslån, er det et krav at du ikke har betalingsanmerkninger. Dersom du har slike krav, vil du sannsynligvis få automatisk avslag på din søknad om refinansiering. Derfor bør du alltid gjøre opp utestående krav før du søker om refinansieringslån. Det lønner seg også å søke hos flere banker, da er sjansen størst for at du får tilslag på søknaden og at du får best betingelser.

Oppsummering

Kredittkort for studenter kan gi gode fordeler, som for eksempel rabatter eller inkluderte forsikringer. Dette forutsetter at man er økonomisk disiplinert og betaler kredittkortregningene innen forfall. Dersom kredittkortregninger hoper seg opp, lønner det seg å refinansiere disse ved enten å ta opp et større forbrukslån eller bake de inn i boliglånet. Uansett hvilken metode du velger, lønner det seg alltid å ta kontakt med flere banker for å finne det beste tilbudet for deg.